Hur Semaglutid (Ozempic) fungerar

Semaglutid, den aktiva substansen i Ozempic, är en GLP-1-receptoragonist (glukagonliknande peptid-1). Det betyder att semaglutid imiterar effekterna av det naturliga hormonet GLP-1, vilket har flera viktiga roller i kroppen:

 1. Ökad insulinsekretion: När blodsockernivåerna är höga stimulerar semaglutid bukspottkörteln att frisätta mer insulin. Insulin hjälper cellerna att ta upp glukos från blodet, vilket sänker blodsockernivån.
 2. Minskad glukagonsekretion: Semaglutid minskar utsöndringen av glukagon, ett hormon som annars skulle signalera levern att producera mer glukos. Genom att minska glukagon minskar även leverns glukosproduktion, vilket bidrar till lägre blodsockernivåer.
 3. Fördröjd magsäckstömning: Semaglutid fördröjer tömningen av magsäcken, vilket hjälper till att förlänga mättnadskänslan efter måltider och därigenom minska aptiten.
 4. Hjärneffekter: Genom att påverka hjärnans aptitregleringscenter kan semaglutid minska hunger och öka mättnadskänslan, vilket bidrar till minskat kaloriintag.
Semaglutid (2 mg) - Vial

Verkningsmekanism och effekter av Semaglutid (Ozempic)


Hur Semaglutid (Ozempic) fungerar

Semaglutid, den aktiva substansen i Ozempic, är en GLP-1-receptoragonist (glukagonliknande peptid-1). Det betyder att semaglutid imiterar effekterna av det naturliga hormonet GLP-1, vilket har flera viktiga roller i kroppen:

 1. Ökad insulinsekretion: När blodsockernivåerna är höga stimulerar semaglutid bukspottkörteln att frisätta mer insulin. Insulin hjälper cellerna att ta upp glukos från blodet, vilket sänker blodsockernivån.
 2. Minskad glukagonsekretion: Semaglutid minskar utsöndringen av glukagon, ett hormon som annars skulle signalera levern att producera mer glukos. Genom att minska glukagon minskar även leverns glukosproduktion, vilket bidrar till lägre blodsockernivåer.
 3. Fördröjd magsäckstömning: Semaglutid fördröjer tömningen av magsäcken, vilket hjälper till att förlänga mättnadskänslan efter måltider och därigenom minska aptiten.
 4. Hjärneffekter: Genom att påverka hjärnans aptitregleringscenter kan semaglutid minska hunger och öka mättnadskänslan, vilket bidrar till minskat kaloriintag.

Effekter på viktminskning med Semaglutid (Ozempic)

Semaglutid har visat sig vara effektivt för viktminskning, både i kliniska studier och i praktiska erfarenheter från patienter:

 1. Kliniska studier: I en serie studier, inklusive den omfattande STEP-programmet, visade sig semaglutid leda till signifikant viktminskning. Patienter som behandlades med semaglutid (Ozempic eller Wegovy) förlorade i genomsnitt 15-20% av sin kroppsvikt över en 68-veckorsperiod.
 2. Mekanism: Semaglutid minskar aptiten och ökar mättnadskänslan, vilket leder till minskat kaloriintag. Dessutom påverkar det fettmetabolismen, vilket kan bidra till ytterligare viktminskning.
 3. Patientberättelser: Många patienter rapporterar om positiva effekter av semaglutid på deras viktminskning. De upplever en minskad hunger och ett ökat välbefinnande, vilket hjälper dem att göra hälsosammare livsstilsval och hålla fast vid en viktminskningsplan.
Semaglutid

Effekter på blodsockerkontroll med Semaglutid (Ozempic)

Semaglutid är särskilt effektivt för att hjälpa personer med typ 2-diabetes att reglera sina blodsockernivåer:

 1. Förbättrad glykemisk kontroll: Genom att öka insulinsekretionen och minska glukagonsekretionen efter måltider, bidrar semaglutid till en bättre kontroll av postprandiala (efter måltid) blodsockernivåer. Detta hjälper till att undvika de blodsockertoppar som är skadliga för kroppen.
 2. Långtidseffekt: Behandling med semaglutid har visat sig minska HbA1c-värdena (ett mått på långsiktig blodsockerkontroll) betydligt. Många patienter når sina blodsockermål efter några månaders behandling.
 3. Minskad risk för hypoglykemi: Till skillnad från vissa andra diabetesmediciner har semaglutid en låg risk för att orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker), eftersom det stimulerar insulinsekretion endast när blodsockernivåerna är förhöjda.