Behandling av Fetma med Wegovy (Semaglutid)

Wegovy är ett läkemedel som också innehåller Semaglutid, men i en högre dos än Ozempic. Det används specifikt för viktminskning hos personer med fetma eller övervikt med viktrelaterade hälsoproblem. Wegovy fungerar genom att minska aptiten och öka mättnadskänslan, vilket hjälper patienter att minska sitt kaloriintag och främjar viktminskning.

Behandlingsriktlinjer och Dosering för Wegovy

Wegovy startas med en dos på 0,25 mg en gång i veckan och ökas gradvis över 16-20 veckor till en måldos på 2,4 mg en gång i veckan. Denna gradvisa ökning hjälper till att minska risken för biverkningar och förbättra toleransen för läkemedlet. Precis som Ozempic administreras Wegovy som en subkutan injektion med en förfylld injektionspenna.

Doseringstabell för Wegovy

PeriodDosering (mg)Frekvens
Vecka 1-40,25 mgEn gång i veckan
Vecka 5-80,5 mgEn gång i veckan
Vecka 9-121 mgEn gång i veckan
Vecka 13-161,7 mgEn gång i veckan
Vecka 17 och framåt2,4 mgEn gång i veckan

Förväntade Resultat med Wegovy

Kliniska studier har visat att patienter som använder Wegovy kan förlora i genomsnitt 15-20% av sin kroppsvikt över en 68-veckorsperiod. Resultaten varierar beroende på individuella faktorer och efterlevnad av behandlingsplanen. Många patienter rapporterar förbättrad livskvalitet och ökad energi som en följd av viktminskningen.

Vanliga biverkningar av Wegovy inkluderar illamående, diarré, kräkningar, buksmärtor och förstoppning. Dessa biverkningar är ofta milda och tenderar att minska med tiden. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar noggrant och rapportera eventuella ovanliga eller allvarliga biverkningar.

Vanliga Biverkningar av Wegovy

Vanliga biverkningar av Wegovy inkluderar illamående, diarré, kräkningar, buksmärtor och förstoppning. Dessa biverkningar är ofta milda och tenderar att minska med tiden. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar noggrant och rapportera eventuella ovanliga eller allvarliga biverkningar.

Tabell över Vanliga Biverkningar av Wegovy

BiverkningFrekvensKommentar
IllamåendeMycket vanligtMinskar ofta med tiden
DiarréVanligt
KräkningarVanligt
BuksmärtorVanligt
FörstoppningVanligt

Genom att följa behandlingsriktlinjerna och vara medveten om potentiella biverkningar kan patienter uppnå optimala resultat med Wegovy, förbättra sin hälsa och livskvalitet.